Bruke forbrukslån som egenkapital

Bruke forbrukslån som egenkapital

Det har vært mye snakk i media den siste tiden om at folk tar opp forbrukslån som blir brukt som egenkapital på kjøp av bolig. Det er nå et krav på at man må ha minst 15 prosent i egenkapital i boligen. Det vil si at dersom boligens kjøpesum er 3 millioner kroner, må du stille med minimum 450 tusen kroner i egenkapital. Det er en del som ikke har spart opp nok penger til å oppfylle egenkapitalkravet til bankene. Det gjelder særlig for nyutdannede som har god betalingsevne, men ikke nok i egenkapital. Løsningen har for noen blitt å ta opp et forbrukslån.

Mangler gjeldsregister

Siden det foreløpig ikke finnes noe felles gjeldsregister, kan de med for lite egenkapital ta opp et forbrukslån som brukes til å finansiere egenkapitalen i boligen. Det er forøvrig ironisk da disse midlene ikke lenger er egenkapital men lånt kapital. Manglende gjeldsregister gjør at vedkommende kan ta opp et forbrukslån i Bank A, for så å ta opp et boliglån i Bank B, uten at Bank B har noe som helst oversikt over at egenkapitalen egentlig stammer fra et forbrukslån. Da er hensikten med egenkapitalkravet borte. Faktisk har det ført til en mer uheldig situasjon, ettersom renten på usikrede lån naturligvis er høyere enn hva man finner i boliglån. Sånn sett ville det vært bedre å senke egenkapitalkravet, eller eventuelt basert kravet mer på skjønn enn hva som praktiseres av bankene idag.

Hva er alternativet?

Det er helt klart grunn til bekymring om det blir en trend å ta opp forbrukslån for å oppfylle egenkapitalkravet. Rentene kan stige og boligmarkedet kan falle. Med boliglån og forbrukslån, er det mange som kan få trøbbel med å betjene lånene. Men for et nyutdannet som nettopp har fått seg en heltidsjobb med godt betalt, hvilke alternativer har man dersom man ikke har tilstrekkelig med egenkapital? Fortsette å leie bolig, for da å «kaste penger ut av vinduet» og i tillegg gå glipp av en eventuelt verdistigning i boligmarkedet? Da er det litt mer forståelig at noen velger å ta opp et forbrukslån. For det trenger ikke ende opp i økonomisk ruin så lenge man er klar over hva man gjør.

For en med godt betalingsevne vil sannsynligvis ikke få problemer med å betjene et forbrukslån. Når det er sagt så er det en selvfølge at lånet har første prioritet. Det betyr at lånet bør nedbetales så raskt som mulig, slik at rentene får løpe minst mulig. Det man også bør være obs på er å unngå flere lån i perioden man har både boliglån og forbrukslån. Legger man til billån og kredittkortgjeld kan selv den med god betalingsevne få problemer med å betjene samtlige lån.

God betalingsevne er lik rask sparing

Selv om man mangler nok i egenkapital til å få det boliglånet man ønsker, tar det ikke så lenge å spare opp nok penger så lenge man har høye nok inntekter i forhold til utgifter. Det trenger kanskje ikke å ta mer enn 1 år, hvis man kutter ut mest mulig forbruk og sparer alt det man makter. Det er også mer betryggende å vite at man faktisk har egenkapital i boligen, i tilfelle boligmarkedet skulle falle. I tillegg slipper man å betale på skyhøye renter i perioden man har forbrukslånet.

 

Comments are closed.